Škály

Učitelé mohou vytvářet pro hodnocení jednotlivých činností v kurzu vlastní škály.

Názvem škály by mělo být slovní spojení, které ji jasně definuje; název se zobrazuje na seznamech pro výběr škály a rovněž na tlačítkách kontextové nápovědy.

Škála sama o sobě je definována vzestupným žebříčkem hodnocení, v němž jsou jednotlivé položky odděleny čárkami. Např.:

Neuspokojivý, Dostatečný, Průměrný, Dobrý, Velmi dobrý, Vynikající

Škály by měly obsahovat také vysvětlení významu jednotlivých stupňů hodnocení a jejich užití v praxi. Toto vysvětlení se bude zobrazovat na stránkách nápovědy.

Dále může být k dispozici jedna či více "standardních" škál, které pro celý systém definoval správce. Tyto škály budou k dispozici ve všech kurzech.

Rejstřík všech souborů nápovědy