Připojení obrázku

Zde můžete připojit obrázek uložený na vašem počítači a odeslat jej na server. Tento obrázek vás pak bude reprezentovat na různých místech na těchto stránkách.

Z tohoto důvodu je nejlepší fotografie vašeho obličeje, ale samozřejmě můžete použít libovolný obrázek.

Formát obrázku musí být JPEG nebo PNG (nejčastěji tedy bude mít příponu .jpg nebo .png).

Soubor s obrázkem lze získat různými způsoby:

  1. Můžete použít digitální fotoaparát. Ten již většinou ukládá fotografie v požadovaném formátu
  2. Můžete si naskenovat svoji fotografii. Ujistěte se, že výsledný obrázek ukládáte ve formátu JPEG nebo PNG
  3. Obrázek můžete nakreslit v některém z grafických editorů
  4. Nebo můžete použít některý z obrázků na webu http://images.google.com je prima místo k vyhledávání obrázků. Zalíbí-li vám některý, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte v rozbaleném menu "Uložit obrázek jako..." nebo něco podobného (záleží na typu vašeho prohlížeče).

K připojení obrázku klikněte na tlačítko "Procházet" na této stránce a vyberte soubor s vaším obrázkem.

Ujistěte se, že soubor není větší než maximální dovolená velikost, jinak nebude moci být na serveru uložen.

Poté klikněte na tlačítko "Aktualizovat profil".

Váš obrázek bude oříznut na čtvercový tvar a zmenšen na velikost 100x100 pixelů.

Až se vrátíte zpět na stránku s vaším profilem, možná budete muset kliknout na tlačítko "Obnovit", aby si váš prohlížeč znovu načetl stránku s novou fotografií.

Rejstřík všech souborů nápovědy