Klíč k zápisu do kurzu

Klíč k zápisu do kurzu chrání váš kurz před nechtěnými účástníky.

Necháte-li toto pole prázdné, pak kdokoliv, kdo si vytvoří na těchto Moodle stránkách uživatelské jméno a heslo, bude schopen zapsat se do kurzu prostě tím, že do něj vstoupí.

Pokud zde zadáte nějakou hodnotu (slovo či větu), budou zájemci, kteří se POPRVÉ pokoušejí do kurzu vstoupit, vyzváni k jejímu vložení (bude-li klíč odpovídat, k dalším vstupům do kurzu již není potřeba).

Celý vtip tohoto jednoduchého mechanismu je v tom, že pouze oprávněným účastníkům kurzu sdělíte tento klíč (emailem, poštovním holubem, telefonem nebo ústně ve třídě).

Pokud se klíč "provalí" na veřejnost a do kurzu vám vstoupí nechtěné osoby, můžete je z kurzu vyškrtnout (podívejte se na jejich stránky s profilem uživatele) a klíč k zápisu změnit. Legitimní studenti, kteří se již do kurzu zapsali, změnu nepoznají, ale nechtění účastníci se již zpět do kurzu nedostanou.

Rejstřík všech souborů nápovědy