Maximální velikost nahrávaných souborů

Toto nastavení určuje maximální velikost souboru, který mohou do kurzu vložit studenti. Učitel je při jejím stanovování omezen tím, jakou maximální velikost souboru nastavil správce pro celý systém.

Velikost můžete dále omezit nastavením u jednotlivých činností.

Rejstřík všech souborů nápovědy