Datum začátku kurzu

Zde určujete čas začátku vašeho kurzu (vzhledem k vašemu časovému pásmu).

Pokud používáte týdenní uspořádání kurzu, ovlivňuje toto datum zobrazování týdnů. První týden začíná dnem, který nastavíte zde.

Toto nastavení neovlivní kurzy s tématickým nebo společenským uspořádáním.

Nicméně toto nastavení ovlivní zobrazování protokolů o kurzu. Datum začátku kurzu je prvním dnem, od kterého je možno zobrazovat protokoly.

Má-li tedy váš kurz skutečný datum svého začátku, pak má smysl jej zde nastavit, nezávisle na typu uspořádání tohoto kurzu.

Rejstřík všech souborů nápovědy