Zpráva o činnosti

Pro každého účastníka kurzu je vedena Zpráva o činnosti, která zachycuje jeho aktivitu v kurzu. Vedle přehledu jeho příspěvků do kurzu obsahuje tato zpráva také detailní záznamy o jeho přihlášeních a přístupech k jednotlivým částem kurzu.

Přístup k těmto údajům je učiteli umožněn přes tlačítko umístěné na stránce osobního profilu každého studenta.

O přístupu studenta k jeho záznamům rozhoduje učitel v nastavení kurzu. U některých kurzů může být zpráva o činnosti pro studenta přínosná, protože mu umožní sledovat jeho zapojení do činnosti v kurzu; u jiných kurzů není její zpřístupnění nezbytné.

Dalším možným důvodem pro vypnutí této funkce je zvýšené zatížení systému při vytváření zprávy. Je-li v kurzu velký počet studentů nebo probíhá-li kurz dlouho, je lépe tuto funkci vypnout.

Rejstřík všech souborů nápovědy