Počet týdnů/témat

Toto nastavení je použitelné pouze pro kurzy s týdenním nebo tématickým uspořádáním.

V týdenním uspořádání určuje, kolik týdnů bude kurz trvat. První týden začíná ve stejný den jako kurz.

V tématickém uspořádání určuje počet témat v kurzu.

V obou případech tato hodnota určuje, do kolika sekcí bude kurz rozdělen uprostřed hlavní stránky kurzu.

Rejstřík všech souborů nápovědy