Body

Většinu aktivit v kurzu lze bodově hodnotit.

Ve standardním nastavení lze všechna bodová hodnocení v kurzu najít na stránce "Body", dostupné z hlavní stránky kurzu.

Jestliže učitel nehodlá ve svém kurzu studenty bodovat nebo nechce studentům umožnit na ně nahlížet, může volbu "Ukázat body" vypnout. Toto nastavení učiteli nebrání v bodování, pouze znemožňuje studentům jejich bodové ohodnocení prohlížet.

Rejstřík všech souborů nápovědy