Uspořádání Moodle kurzů

Týdenní uspořádání

    Kurz je uspořádán v týdnech jdoucích po sobě s jasným datem začátku a konce. V každém z nich jsou určeny činnosti studentů v daném týdnu. Některé z těchto činností, například "písemná práce", mohou mít určenu dobu, řekněme dva týdny, po které se stanou nepřístupnými.

Tématické uspořádání

    Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze "týdnu" říkáme "téma". Tato témata nejsou vázána žádným časovým limitem, proto nemusíte určovat žádné datumy.

Diskusní uspořádání

    Toto uspořádání je zaměřeno na jedno hlavní diskusní fórum - "Společné fórum", které se objevuje v seznamu na hlavní stránce. Toto uspořádání je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, ale například o školní či třídní nástěnku.

Rejstřík všech souborů nápovědy