Rozeslali jsme pozvánky k přijímacím zkouškám

Ing. Karel Psota Aktuality

Dne 15.4.2021 jsme odeslali pozvánku k přijímací zkoušce na adresu zákonných zástupců všech žáků, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší škole. Upozorňuji, že pozvánku jsme poslali doporučeně (v souladu s platným nařízením) prostřednictvím České pošty a je nutné ji převzít osobně.

Odstávka serverů Bakaláři

Ing. Karel Psota Aktuality

Na základě oznámení společnosti Bakaláři software s.r.o. upozorňujeme, že od pátku 16.4.2021 15:00 hodin do soboty 17.4.2021 20:00 hodin nebude možno pracovat se systémem Bakaláři, protože bude prováděn upgrade serverů.

Přihlášky sečteny – všichni musejí absolvovat test obecných studijních předpokladů

Ing. Karel Psota Aktuality

Sečetli jsme došlé přihlášky ke studiu a je jisté, že na obory agropodnikání, veterinářství i právo a veřejná správa máme víc přihlášek, než kolik je volných míst. Z tohoto důvodu (a v souladu s průběžně poskytovanými informacemi) budou všichni uchazeči muset vykonat školní přijímací zkoušku – test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti k organizaci přijímacích zkoušek budou zveřejněny později, podle aktuální …

Naši absolventi studentům

Ing. Karel Psota Aktuality

Neformální povídání o tom, jak to chodí po maturitě. Zveme naše čtvrťáky, možná i třeťáky do online prostředí.

Přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM ukončeno 25. 2. 2021

Ing. Karel Psota Aktuality

Vzhledem k velmi malému počtu přihlášek bylo ukončeno přijímací řízení na obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM. V souladu s předem poskytnutými informacemi si uchazeči o tento obor studia mohou přihlášku přesunout na jiný obor na naší škole, nebo si ji vzít zpět a uplatnit ji na jiné škole. Upozorňujeme však na to, že toto je nutno provést nejpozději do 1.března 2021, kdy …