Vydali jsme rozhodnutí o přijetí a nepřijetí uchazečů o studium na naší škole

Ing. Karel Psota Aktuality

Bližší informace o výsledcích přijímacího řízení najdete v sekci: „Pro uchazeče“ – „Přijímací řízení“