Přihlášky sečteny – všichni musejí absolvovat test obecných studijních předpokladů

Ing. Karel Psota Aktuality

Sečetli jsme došlé přihlášky ke studiu a je jisté, že na obory agropodnikání, veterinářství i právo a veřejná správa máme víc přihlášek, než kolik je volných míst. Z tohoto důvodu (a v souladu s průběžně poskytovanými informacemi) budou všichni uchazeči muset vykonat školní přijímací zkoušku – test obecných studijních předpokladů.

Podrobnosti k organizaci přijímacích zkoušek budou zveřejněny později, podle aktuální epidemiologické situace.

Zájemci se mohou seznámit s ukázkovými úlohami k první části testu, která se zabývá prací s textem. Správné odpovědi a další část ukázkových úloh zveřejníme za týden.

UKÁZKOVÉ ÚLOHY PRO PRÁCI S TEXTEM.